Konrad Wąsik – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa procesowego. Wielokrotnie reprezentował Klientów w sporach gospodarczych. W swoim dorobku zawodowym ma również liczne prawne ekspertyzy, opinie, informacje z prawa pracy, prawa handlowego, prawa obrotu nieruchomościami i prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych sporządzając opinie i memoranda z ww. zakresu, weryfikując oferty i wnioski składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Piotr Skorupski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również tytuł magistra prawa handlowego francuskiego i europejskiego (Master Professionnel de Droit Français et Européen des Affaires) Uniwersytetu w Poitiers. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w obsłudze procesu nabywania nieruchomości, audytów prawnych nieruchomości oraz w przygotowywaniu opinii i raportów z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości. Posiada także doświadczenie w stosowaniu prawa autorskiego w ramach obsługi procesu wydawniczego.

Ponadto w skład zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci, będący absolwentami renomowanych polskich uczelni, mający za sobą wieloletnią praktykę w warszawskich kancelariach prawnych. Cechą zespołu Kancelarii jest duże zróżnicowanie specjalizacji i doświadczeń, co pozwala na kompleksową i profesjonalną obsługę naszych Klientów.