Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, zarówno cywilnych, karnych jak i sądowo-administracyjnych.

Kancelaria wspiera również Klientów przy negocjacjach z kontrahentami oraz przed sądami arbitrażowymi.