Zapewniamy obsługę prawną Klientów indywidualnych w pełnym zakresie. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego (sporządzanie umów, ochrona dóbr osobistych), w tym rodzinnego (rozwód, separacja, podział majątku, władza rodzicielska, alimenty) oraz spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sporządzenie testamentu). Posiadamy także doświadczenie w postępowaniach karnych na każdym ich etapie (postępowanie przygotowawcze, sądowe i  wykonawcze) w zakresie obrony podejrzanego i oskarżonego, jak również reprezentacji oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego.