Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie procedur przetargowych. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty dotyczące przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Osoby współpracujące z Kancelarią posiadają szerokie doświadczenie z obszaru zamówień publicznych w ramach obsługi instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.