Z uwagi na duże zapotrzebowanie rynku świadczymy usługi prawne z zakresu prawa pracy. Mamy świadomość konsekwencji wynikających ze skomplikowanych relacji opisujących stosunek pracy. Dbamy o to, aby zminimalizować ryzyka wynikające z relacji pracodawca-pracownik. Członkowie naszego zespołu posiadają bogate doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu stron w sporach pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Nasza praktyka obejmuje kompleksową obsługę prawną z tego zakresu:

  • pomagamy przy nawiązywaniu, zmianie i rozwiązaniu stosunku pracy -  przygotowujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie,
  • pomagamy przy zawieraniu umów towarzyszących stosunkowi pracy – umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy,
  • sporządzamy inne akty z zakresu prawa pracy – regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • świadczymy bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach prawa pracy, w tym związanych z wynagrodzeniem za pracę oraz jego ochroną, czasem pracy, urlopami, wypadkami przy pracy, szczególną ochroną pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy, zwolnieniami grupowymi, odpowiedzialnością porządkową i materialną pracowników, układami zbiorowymi, związkami zawodowymi.