Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorstw działających na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.

W zakresie prawa gospodarczego świadczymy następujące usługi:

  • udzielamy bieżących konsultacji prawnych w kwestiach korporacyjnych i handlowych,
  • bierzemy udział w negocjacjach pomiędzy naszymi Klientami, a ich kontrahentami,
  • analizujemy, opiniujemy oraz sporządzamy projekty umów występujących w obrocie profesjonalnym,
  • reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej,
  • doradzamy przy procesie zakładania podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – sporządzamy projekty umów i statutów oraz formularze wniosków do sądu rejestrowego; reprezentujemy Klientów w ramach postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek, fundacji, stowarzyszeń – tworzymy akty wewnętrzne (regulaminy działania poszczególnych organów, regulaminy wewnętrzne – regulamin pracy, regulaminy wynagrodzeń, uchwały, protokoły posiedzeń).