adres:      Warszawa (00-116) ul. Świętokrzyska 30 lok. 33

e-mail:     kancelaria@kwps.pl

telefon:   adw. Piotr Skorupski 501 263 892

faks:        22 121 79 78