Archive | Prawo autorskie RSS feed for this section

Utwory dzieci a zgoda rodziców na ich wykorzystanie

maj 23, 2013  |   Posted by :   |   Prawo autorskie,Prawo cywilne   |   Komentarze są wyłączone

Obsługiwane przez naszą kancelarię prawną stowarzyszenie zwróciło się z pytaniem, w jaki sposób może wykorzystać prace artystyczne swoich podopiecznych dzieci. Stowarzyszenie prowadziło warsztaty, na których dzieci z domu dziecka malowały obrazy, które miały być następnie częścią wystawy plenerowej. Stowarzyszenie chciało wiedzieć, czy potrzebna jest jakakolwiek zgoda rodziców na wystawienie prac ich dzieci. Problem polegał głównie [...]

Read More »