Utwory dzieci a zgoda rodziców na ich wykorzystanie

maj 23, 2013  |   Posted by :   |   Prawo autorskie,Prawo cywilne   |   Komentarze są wyłączone

Obsługiwane przez naszą kancelarię prawną stowarzyszenie zwróciło się z pytaniem, w jaki sposób może wykorzystać prace artystyczne swoich podopiecznych dzieci. Stowarzyszenie prowadziło warsztaty, na których dzieci z domu dziecka malowały obrazy, które miały być następnie częścią wystawy plenerowej. Stowarzyszenie chciało wiedzieć, czy potrzebna jest jakakolwiek zgoda rodziców na wystawienie prac ich dzieci. Problem polegał głównie [...]

Czytaj dalej »

Ponownie o klauzulach niedozwolonych (abuzywnych)

październik 09, 2012  |   Posted by :   |   Prawo cywilne,Prawo gospodarcze   |   Komentarze są wyłączone

W zeszłym roku zrobiło się głośno o pewnym radcy prawnym z Tarnowa, który do dnia dzisiejszego hurtowo pozywa przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe za stosowanie w regulaminach ich sklepów niedozwolonych postanowień umownych. W ślady „zaradnego” radcy prawnego, który oficjalnie jedynie reprezentuje powoda o przypadkowo tym samym nazwisku co jego własne, poszły różnorakie fundacje i stowarzyszenia, które proceder [...]

Czytaj dalej »

O stosowaniu klauzul niedozwolonych (abuzywnych) przez deweloperów

czerwiec 06, 2012  |   Posted by :   |   Prawo cywilne   |   Komentarze są wyłączone

Nierzadko spotykaną praktyką wśród deweloperów jest stosowanie przez nich w umowach tzw. niedozwolonych postanowień umownych (zwanych również niedozwolonymi klauzulami umownymi, czy też klauzulami abuzywnymi). Deweloperzy wykorzystując słabszą pozycję konsumenta, umieszczają w umowach postanowienia, które są dla niego niekorzystne. Polski ustawodawca przewidział jednak możliwość obrony przed tego typu praktykami. Klauzule w umowie zawieranej z konsumentem nie [...]

Czytaj dalej »

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

marzec 30, 2012  |   Posted by :   |   Prawo gospodarcze   |   Komentarze są wyłączone

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności spośród wszystkich form przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Może być założona zarówno przez jednego (z wyjątkiem innej jednoosobowej sp. z o.o.) lub kilku wspólników. Spośród wielu zalet prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejsza jest ta, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. [...]

Czytaj dalej »