Ponownie o klauzulach niedozwolonych (abuzywnych)

W zeszłym roku zrobiło się głośno o pewnym radcy prawnym z Tarnowa, który do dnia dzisiejszego hurtowo pozywa przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe za stosowanie w regulaminach ich sklepów niedozwolonych postanowień umownych. W ślady „zaradnego” radcy prawnego, który oficjalnie jedynie reprezentuje powoda o przypadkowo tym samym nazwisku co jego własne, poszły różnorakie fundacje i stowarzyszenia, które proceder masowych pozwów o stosowanie klauzul niedozwolonych przekształciły w maszynkę do robienia łatwych i szybkich pieniędzy. Powodowie bowiem zwolnieni są od wniesienia opłaty sądowej od pozwu, a nawet od wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dla reprezentującego ich radcy prawnego czy adwokata. Zatem koszt wniesienia jednego pozwu ogranicza się do kosztu koperty, znaczka pocztowego i papieru, na którym wydrukowano pozew.

Potencjalny „zysk” dla powoda z wniesienia jednego pozwu to, w przypadku uwzględnienia powództwa, 360 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Natomiast potencjalna „strata” dla pozwanego przedsiębiorcy, to wspomniane 360 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, 600 zł tytułem opłaty sądowej, od której powód jest zwolniony oraz najważniejsze – koszt publikacji prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (0,70 zł od każdego znaku, co przy średniej długości klauzuli niedozwolonej daje kwotę ok. 1000 zł). W sumie ok. 2000 zł.

Zatem w większości przypadków pozwani przedsiębiorcy dogadują się z pozywającymi ich osobami, że w zamian za pokrycie kosztów zastępstw procesowego (360 zł od jednego pozwu), powód cofnie powództwo. Mając w perspektywie zapłacenie 2000 zł kwota 360 zł wydaje się być nieznaczna.

Niemniej jednak idąc powodom na rękę pozwani przedsiębiorcy zachęcają osoby wnoszące te hurtowe pozwy do dalszego działania, które z punktu widzenia etyki oraz dobrych obyczajów jest więcej niż wątpliwe.

Każdy przypadek jest inny, ale zazwyczaj pozywani przedsiębiorcy nie są pozbawieni możliwość obrony przed tego typu pozwami. Podstawowym krokiem jest przegląd stosowanych przez nich umów i regulaminów pod kątem zawierania klauzul niedozwolonych. W dalszej kolejności należy rozważyć szanse na oddalenie powództwa i ewentualnie przygotować odpowiedź na pozew.

Kancelaria Prawna Wąsik & Skorupski posiada doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu przedsiębiorców pozywanych o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych.

Tags: , ,