Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności spośród wszystkich form przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Może być założona zarówno przez jednego (z wyjątkiem innej jednoosobowej sp. z o.o.) lub kilku wspólników. Spośród wielu zalet prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejsza jest ta, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Poniżej zamieszczamy prezentację przedstawiającą główne etapy związane z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.